Cursos

Eduquem en positiuReus

Coneixerem el significat de la Disciplina Positiva i aprendrem eines que ens permetin liderar i fomentar habilitats en els nostres nens des d'una mirada encoratjadora i respectuosa.

Més informació

Intensiu Eduquem en positiuReus

Disciplina Positiva és una filosofia de criança basada en l'amor i el respecte mutu entre pares i fills. És el camí que et permetrà ser el pare i mare que vols s...

Més informació

Mans que esperen, paraules que acompanyenReus

El procés de desenvolupament motriu recollit en els estudis de la pediatra Hungaresa i la prespectiva Pikleriana ens serviran de punt de partida per poder conèixer els processos dels inf...

Més informació

Matemàtiques vives i activesReus

  El curs ofereix recursos i materials que permetran acompanyar l’aprenentatge vivencial de les matemàtiques, tant l’aprenentatge autònom com el guiat per l’adu...

Més informació

Activitats

Col·laboracions: